การแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ ในรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561”

การแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ
ในรายการ “แม็กซ์พลอยส์  ทริปเปิ้ลเกม  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 9  ประจำปี 2561”
ระหว่างวันที่ 20 - 21  มกราคม 2561  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น
ซูโดกุ ม.ปลาย
       นายนครินทร์  สระแก้ว   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง  ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
       นางสาวจิตติกานต์  พิมพ์น้อย   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ซูโดกุ ม.ต้น
      นางสาวนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
เอแม็ท ม.ปลาย
      นางสาวกนกพร เลาหพงษ์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
      นางสาวรชตพรรณ จันทร์สุวรรณ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
      นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
      นางสาวณัฐญาดา นามสวัสดิ์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
      นายนครินทร์  สระแก้ว  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
เอแม็ท ม.ต้น
      เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล  คู่กับ  เด็กชายกันตพิชญ์  สุวิชา  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends