ค่ายพักแรม กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2

ค่ายพักแรม กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม “ค่าย 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย : รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม”
ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประกอบด้วย เยาวสมาชิก จำนวน 202 คน หัวหน้าหมวด 10 คน

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends