การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ บุรีรัมย์ ครั้งที่ 4

คว้า 1 ถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ 2 เหรียญรางวัล
ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ บุรีรัมย์ ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
จัดโดย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
รางวัลสำคัญที่ได้รับ
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซูโดกุ ม.ปลาย ได้รับรางวัล 1,500 บ.
พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล ได้แก่ นายนครินทร์ สระแก้ว
2. รางวัลชมเชย อันดับ 1 เอแม็ท ม.ต้น ได้รับรางวัล 300 บ.
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ได้แก่ เด็กหญิงณัฏฐณิฌา ชุณห์กุล และเด็กหญิงขวัญจิรา ตาชูชาติ
3. รางวัลชมเชย อันดับ 3 เอแม็ท ม.ปลาย ได้รับรางวัล 300 บ.
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ได้แก่ นางสาวณัฐญาดา นามสวัสดิ์

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends