การแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2

การแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
23 กรกฎาคม 2560
มี 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 446 ทีม สมัครเข้าร่วมแข่งขันในครังนี้

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends