โครงการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เอแม็ท ซูโดกุ คิดเลขเร็ว และสูตรคูณ

โครงการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เอแม็ท ซูโดกุ คิดเลขเร็ว และสูตรคูณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 และวันที่ 1, 5 กรกฎาคม 2560 จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends