ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends