ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2

ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 โรงเรียนสิรินธร
ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านมะเมียงและศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends