พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศิลาอาสนาราม ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

 • IMG 7423

  IMG 7423

 • IMG 7424

  IMG 7424

 • IMG 7425

  IMG 7425

 • IMG 7426

  IMG 7426

 • IMG 7427

  IMG 7427

 • IMG 7428

  IMG 7428

 • IMG 7429

  IMG 7429

 • IMG 7430

  IMG 7430

 • IMG 7431

  IMG 7431

 • IMG 7432

  IMG 7432

 • IMG 7433

  IMG 7433

 • IMG 7434

  IMG 7434

 • IMG 7435

  IMG 7435

 • IMG 7436

  IMG 7436

 • IMG 7437

  IMG 7437

 • IMG 7438

  IMG 7438

 • IMG 7439

  IMG 7439

 • IMG 7440

  IMG 7440

 • IMG 7441

  IMG 7441

 • IMG 7442

  IMG 7442

 • IMG 7443

  IMG 7443

 • IMG 7444

  IMG 7444

 • IMG 7445

  IMG 7445

 • IMG 7446

  IMG 7446

 • IMG 7447

  IMG 7447

 • IMG 7448

  IMG 7448

 • IMG 7449

  IMG 7449

 • IMG 7450

  IMG 7450

 • IMG 7451

  IMG 7451

 • IMG 7452

  IMG 7452

 • IMG 7453

  IMG 7453

 • IMG 7454

  IMG 7454

 • IMG 7455

  IMG 7455

 • IMG 7456

  IMG 7456

 • IMG 7457

  IMG 7457

 • IMG 7458

  IMG 7458

 • IMG 7459

  IMG 7459

 • IMG 7460

  IMG 7460

 • IMG 7461

  IMG 7461

 • IMG 7462

  IMG 7462

 • IMG 7463

  IMG 7463

 • IMG 7464

  IMG 7464

 • IMG 7465

  IMG 7465

 • IMG 7466

  IMG 7466

 • IMG 7467

  IMG 7467

 • IMG 7468

  IMG 7468

 • IMG 7469

  IMG 7469

 • IMG 7470

  IMG 7470

 • IMG 7471

  IMG 7471

 • IMG 7472

  IMG 7472

 • IMG 7473

  IMG 7473

 • IMG 7474

  IMG 7474

 • IMG 7475

  IMG 7475

 • IMG 7476

  IMG 7476

 • IMG 7477

  IMG 7477

 • IMG 7478

  IMG 7478

 • IMG 7479

  IMG 7479

 • IMG 7480

  IMG 7480

 • IMG 7481

  IMG 7481

 • IMG 7482

  IMG 7482

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends