พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

 • IMG 7275

  IMG 7275

 • IMG 7276

  IMG 7276

 • IMG 7277

  IMG 7277

 • IMG 7278

  IMG 7278

 • IMG 7279

  IMG 7279

 • IMG 7280

  IMG 7280

 • IMG 7281

  IMG 7281

 • IMG 7282

  IMG 7282

 • IMG 7283

  IMG 7283

 • IMG 7284

  IMG 7284

 • IMG 7285

  IMG 7285

 • IMG 7286

  IMG 7286

 • IMG 7287

  IMG 7287

 • IMG 7288

  IMG 7288

 • IMG 7289

  IMG 7289

 • IMG 7290

  IMG 7290

 • IMG 7291

  IMG 7291

 • IMG 7292

  IMG 7292

 • IMG 7293

  IMG 7293

 • IMG 7294

  IMG 7294

 • IMG 7295

  IMG 7295

 • IMG 7296

  IMG 7296

 • IMG 7297

  IMG 7297

 • IMG 7298

  IMG 7298

 • IMG 7299

  IMG 7299

 • IMG 7300

  IMG 7300

 • IMG 7301

  IMG 7301

 • IMG 7302

  IMG 7302

 • IMG 7303

  IMG 7303

 • IMG 7304

  IMG 7304

 • IMG 7305

  IMG 7305

 • IMG 7306

  IMG 7306

 • IMG 7307

  IMG 7307

 • IMG 7308

  IMG 7308

 • IMG 7309

  IMG 7309

 • IMG 7310

  IMG 7310

 • IMG 7311

  IMG 7311

 • IMG 7312

  IMG 7312

 • IMG 7313

  IMG 7313

 • IMG 7314

  IMG 7314

 • IMG 7315

  IMG 7315

 • IMG 7316

  IMG 7316

 • IMG 7317

  IMG 7317

 • IMG 7318

  IMG 7318

 • IMG 7319

  IMG 7319

 • IMG 7320

  IMG 7320

 • IMG 7321

  IMG 7321

 • IMG 7322

  IMG 7322

 • IMG 7323

  IMG 7323

 • IMG 7324

  IMG 7324

 • IMG 7325

  IMG 7325

 • IMG 7326

  IMG 7326

 • IMG 7327

  IMG 7327

 • IMG 7328

  IMG 7328

 • IMG 7329

  IMG 7329

 • IMG 7330

  IMG 7330

 • IMG 7331

  IMG 7331

 • IMG 7332

  IMG 7332

 • IMG 7333

  IMG 7333

 • IMG 7334

  IMG 7334

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends