พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • IMG 7032

  IMG 7032

 • IMG 7033

  IMG 7033

 • IMG 7034

  IMG 7034

 • IMG 7035

  IMG 7035

 • IMG 7036

  IMG 7036

 • IMG 7037

  IMG 7037

 • IMG 7038

  IMG 7038

 • IMG 7039

  IMG 7039

 • IMG 7040

  IMG 7040

 • IMG 7041

  IMG 7041

 • IMG 7042

  IMG 7042

 • IMG 7044

  IMG 7044

 • IMG 7045

  IMG 7045

 • IMG 7046

  IMG 7046

 • IMG 7047

  IMG 7047

 • IMG 7048

  IMG 7048

 • IMG 7049

  IMG 7049

 • IMG 7050

  IMG 7050

 • IMG 7051

  IMG 7051

 • IMG 7052

  IMG 7052

 • IMG 7053

  IMG 7053

 • IMG 7054

  IMG 7054

 • IMG 7055

  IMG 7055

 • IMG 7057

  IMG 7057

 • IMG 7058

  IMG 7058

 • IMG 7059

  IMG 7059

 • IMG 7060

  IMG 7060

 • IMG 7061

  IMG 7061

 • IMG 7062

  IMG 7062

 • IMG 7063

  IMG 7063

 • IMG 7064

  IMG 7064

 • IMG 7065

  IMG 7065

 • IMG 7066

  IMG 7066

 • IMG 7067

  IMG 7067

 • IMG 7068

  IMG 7068

 • IMG 7069

  IMG 7069

 • IMG 7070

  IMG 7070

 • IMG 7071

  IMG 7071

 • IMG 7072

  IMG 7072

 • IMG 7073

  IMG 7073

 • IMG 7074

  IMG 7074

 • IMG 7075

  IMG 7075

 • IMG 7076

  IMG 7076

 • IMG 7077

  IMG 7077

 • IMG 7078

  IMG 7078

 • IMG 7079

  IMG 7079

 • IMG 7080

  IMG 7080

 • IMG 7081

  IMG 7081

 • IMG 7082

  IMG 7082

 • IMG 7083

  IMG 7083

 • IMG 7084

  IMG 7084

 • IMG 7085

  IMG 7085

 • IMG 7086

  IMG 7086

 • IMG 7087

  IMG 7087

 • IMG 7088

  IMG 7088

 • IMG 7089

  IMG 7089

 • IMG 7090

  IMG 7090

 • IMG 7091

  IMG 7091

 • IMG 7092

  IMG 7092

 • IMG 7093

  IMG 7093

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends