การประชุมวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันอออกเฉียงเหนือตอนล่าง

28-29 สิงหาคม ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends