ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร

ต้อนรับนายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends