ค่ายอบรมหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2

11-12 มิถุนายน 2559
ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยขน์แห่งประเทศไทย ฯ
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends