พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด

 • HY5A1503

 • 1

  1

 • HY5A1504

  HY5A1504

 • HY5A1505

  HY5A1505

 • HY5A1506

  HY5A1506

 • HY5A1507

  HY5A1507

 • HY5A1508

  HY5A1508

 • HY5A1509

  HY5A1509

 • HY5A1510

  HY5A1510

 • HY5A1511

  HY5A1511

 • HY5A1512

  HY5A1512

 • HY5A1513

  HY5A1513

 • HY5A1514

  HY5A1514

 • HY5A1515

  HY5A1515

 • HY5A1516

  HY5A1516

 • HY5A1517

  HY5A1517

 • HY5A1518

  HY5A1518

 • HY5A1519

  HY5A1519

 • HY5A1520

  HY5A1520

 • HY5A1521

  HY5A1521

 • HY5A1522

  HY5A1522

 • HY5A1523

  HY5A1523

 • HY5A1524

  HY5A1524

 • HY5A1527

  HY5A1527

 • HY5A1528

  HY5A1528

 • HY5A1530

  HY5A1530

 • HY5A1531

  HY5A1531

 • HY5A1534

  HY5A1534

 • HY5A1535

  HY5A1535

 • HY5A1537

  HY5A1537

 • HY5A1538

  HY5A1538

 • HY5A1540

  HY5A1540

 • HY5A1541

  HY5A1541

 • HY5A1542

  HY5A1542

 • HY5A1547

  HY5A1547

 • HY5A1548

  HY5A1548

 • HY5A1551

  HY5A1551

 • HY5A1552

  HY5A1552

 • HY5A1555

  HY5A1555

 • HY5A1558

  HY5A1558

 • HY5A1566

  HY5A1566

 • HY5A1567

  HY5A1567

 • HY5A1578

  HY5A1578

 • HY5A1579

  HY5A1579

 • HY5A1580

  HY5A1580

 • HY5A1581

  HY5A1581

 • HY5A1583

  HY5A1583

 • HY5A1585

  HY5A1585

 • HY5A1586

  HY5A1586

 • HY5A1602

  HY5A1602

 • HY5A1603

  HY5A1603

 • HY5A1605

  HY5A1605

 • HY5A1607

  HY5A1607

 • HY5A1610

  HY5A1610

 • HY5A1612

  HY5A1612

 • HY5A1613

  HY5A1613

 • HY5A1621

  HY5A1621

 • HY5A1622

  HY5A1622

 • HY5A1626

  HY5A1626

 • HY5A1628

  HY5A1628

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends