พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

 • HY5A1504

 • HY5A1505

 • HY5A1506

 • HY5A1507

 • HY5A1508

 • HY5A1509

 • HY5A1510

 • HY5A1511

 • HY5A1512

 • HY5A1513

 • HY5A1514

 • HY5A1515

 • HY5A1516

 • HY5A1517

 • HY5A1518

 • HY5A1519

 • HY5A1520

 • HY5A1521

 • HY5A1522

 • HY5A1523

 • HY5A1524

 • HY5A1527

 • HY5A1528

 • HY5A1530

 • HY5A1531

 • HY5A1534

 • HY5A1535

 • HY5A1537

 • HY5A1538

 • HY5A1540

 • HY5A1541

 • HY5A1542

 • HY5A1547

 • HY5A1548

 • HY5A1551

 • HY5A1552

 • HY5A1555

 • HY5A1558

 • HY5A1566

 • HY5A1567

 • HY5A1578

 • HY5A1579

 • HY5A1580

 • HY5A1581

 • HY5A1583

 • HY5A1585

 • HY5A1586

 • HY5A1602

 • HY5A1603

 • HY5A1605

 • HY5A1607

 • HY5A1612

 • HY5A1613

 • HY5A1621

 • HY5A1622

 • HY5A1626

 • HY5A1628

 • HY5A1629

 • HY5A1630

 • HY5A1631

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends