พิธีถวายมุฑิตาจิตแด่พระภิกษุสามเณร ปี 2558 วัดศาลาลอย

 • IMG 3688

  IMG 3688

 • IMG 3689

  IMG 3689

 • IMG 3690

  IMG 3690

 • IMG 3691

  IMG 3691

 • IMG 3692

  IMG 3692

 • IMG 3693

  IMG 3693

 • IMG 3694

  IMG 3694

 • IMG 3695

  IMG 3695

 • IMG 3696

  IMG 3696

 • IMG 3697

  IMG 3697

 • IMG 3698

  IMG 3698

 • IMG 3699

  IMG 3699

 • IMG 3700

  IMG 3700

 • IMG 3701

  IMG 3701

 • IMG 3702

  IMG 3702

 • IMG 3703

  IMG 3703

 • IMG 3704

  IMG 3704

 • IMG 3705

  IMG 3705

 • IMG 3706

  IMG 3706

 • IMG 3707

  IMG 3707

 • IMG 3708

  IMG 3708

 • IMG 3709

  IMG 3709

 • IMG 3710

  IMG 3710

 • IMG 3711

  IMG 3711

 • IMG 3712

  IMG 3712

 • IMG 3713

  IMG 3713

 • IMG 3714

  IMG 3714

 • IMG 3715

  IMG 3715

 • IMG 3716

  IMG 3716

 • IMG 3717

  IMG 3717

 • IMG 3718

  IMG 3718

 • IMG 3719

  IMG 3719

 • IMG 3720

  IMG 3720

 • IMG 3721

  IMG 3721

 • IMG 3722

  IMG 3722

 • IMG 3723

  IMG 3723

 • IMG 3724

  IMG 3724

 • IMG 3725

  IMG 3725

 • IMG 3625

  IMG 3625

 • IMG 3626

  IMG 3626

 • IMG 3627

  IMG 3627

 • IMG 3628

  IMG 3628

 • IMG 3629

  IMG 3629

 • IMG 3630

  IMG 3630

 • IMG 3631

  IMG 3631

 • IMG 3632

  IMG 3632

 • IMG 3633

  IMG 3633

 • IMG 3634

  IMG 3634

 • IMG 3635

  IMG 3635

 • IMG 3636

  IMG 3636

 • IMG 3637

  IMG 3637

 • IMG 3638

  IMG 3638

 • IMG 3639

  IMG 3639

 • IMG 3641

  IMG 3641

 • IMG 3642

  IMG 3642

 • IMG 3644

  IMG 3644

 • IMG 3646

  IMG 3646

 • IMG 3647

  IMG 3647

 • IMG 3648

  IMG 3648

 • IMG 3649

  IMG 3649

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends