รับน้อง รด. ปี 1

กิจกรรมรับน้อง รด. ปี 1 ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว ปีนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายจากรุ่นพี่่ปี 2 และ 3 ช่วยกันคิดขึ้นเพื่อปี 1 โดยเฉพาะ โหด มัน ฮา แค่ไหนตามไปดูภาพได้เลย
 • IMG 1807

  IMG 1807

 • IMG 1808

  IMG 1808

 • IMG 1809

  IMG 1809

 • IMG 1810

  IMG 1810

 • IMG 1811

  IMG 1811

 • IMG 1812

  IMG 1812

 • IMG 1813

  IMG 1813

 • IMG 1814

  IMG 1814

 • IMG 1815

  IMG 1815

 • IMG 1816

  IMG 1816

 • IMG 1817

  IMG 1817

 • IMG 1818

  IMG 1818

 • IMG 1819

  IMG 1819

 • IMG 1820

  IMG 1820

 • IMG 1821

  IMG 1821

 • IMG 1822

  IMG 1822

 • IMG 1823

  IMG 1823

 • IMG 1824

  IMG 1824

 • IMG 1825

  IMG 1825

 • IMG 1826

  IMG 1826

 • IMG 1827

  IMG 1827

 • IMG 1828

  IMG 1828

 • IMG 1829

  IMG 1829

 • IMG 1830

  IMG 1830

 • IMG 1831

  IMG 1831

 • IMG 1832

  IMG 1832

 • IMG 1833

  IMG 1833

 • IMG 1834

  IMG 1834

 • IMG 1835

  IMG 1835

 • IMG 1836

  IMG 1836

 • IMG 1837

  IMG 1837

 • IMG 1838

  IMG 1838

 • IMG 1839

  IMG 1839

 • IMG 1840

  IMG 1840

 • IMG 1841

  IMG 1841

 • IMG 1842

  IMG 1842

 • IMG 1843

  IMG 1843

 • IMG 1844

  IMG 1844

 • IMG 1845

  IMG 1845

 • IMG 1846

  IMG 1846

 • IMG 1847

  IMG 1847

 • IMG 1848

  IMG 1848

 • IMG 1849

  IMG 1849

 • IMG 1850

  IMG 1850

 • IMG 1851

  IMG 1851

 • IMG 1852

  IMG 1852

 • IMG 1853

  IMG 1853

 • IMG 1854

  IMG 1854

 • IMG 1855

  IMG 1855

 • IMG 1856

  IMG 1856

 • IMG 1857

  IMG 1857

 • IMG 1858

  IMG 1858

 • IMG 1859

  IMG 1859

 • IMG 1860

  IMG 1860

 • IMG 1861

  IMG 1861

 • IMG 1862

  IMG 1862

 • IMG 1863

  IMG 1863

 • IMG 1864

  IMG 1864

 • IMG 1865

  IMG 1865

 • IMG 1866

  IMG 1866

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends