พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา

 • graduate01

  graduate01

 • graduate02

  graduate02

 • graduate03

  graduate03

 • graduate04

  graduate04

 • graduate05

  graduate05

 • graduate06

  graduate06

 • graduate07

  graduate07

 • graduate08

  graduate08

 • graduate09

  graduate09

 • graduate10

  graduate10

 • graduate11

  graduate11

 • graduate12

  graduate12

 • graduate13

  graduate13

 • graduate14

  graduate14

 • graduate15

  graduate15

 • graduate16

  graduate16

 • graduate17

  graduate17

 • graduate18

  graduate18

 • graduate19

  graduate19

 • graduate20

  graduate20

 • graduate21

  graduate21

 • graduate22

  graduate22

 • graduate23

  graduate23

 • graduate24

  graduate24

 • graduate25

  graduate25

 • graduate26

  graduate26

 • graduate27

  graduate27

 • graduate28

  graduate28

 • graduate29

  graduate29

 • graduate30

  graduate30

 • graduate31

  graduate31

 • graduate32

  graduate32

 • graduate33

  graduate33

 • graduate34

  graduate34

 • graduate35

  graduate35

 • graduate36

  graduate36

 • graduate37

  graduate37

 • graduate38

  graduate38

 • graduate39

  graduate39

 • graduate40

  graduate40

 • graduate41

  graduate41

 • graduate42

  graduate42

 • graduate43

  graduate43

 • graduate44

  graduate44

 • graduate45

  graduate45

 • graduate46

  graduate46

 • graduate47

  graduate47

 • graduate48

  graduate48

 • graduate49

  graduate49

 • graduate50

  graduate50

 • graduate51

  graduate51

 • graduate52

  graduate52

 • graduate53

  graduate53

 • graduate54

  graduate54

 • graduate55

  graduate55

 • graduate56

  graduate56

 • graduate57

  graduate57

 • graduate58

  graduate58

 • graduate59

  graduate59

 • graduate60

  graduate60

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends