โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โดยในปีนี้ได้ไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียน ตชด.บ้านรุน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 • DSC 4003

  DSC 4003

 • DSC 4004

  DSC 4004

 • DSC 4005

  DSC 4005

 • DSC 4006

  DSC 4006

 • DSC 4007

  DSC 4007

 • DSC 4008

  DSC 4008

 • DSC 4009

  DSC 4009

 • DSC 4010

  DSC 4010

 • DSC 4011

  DSC 4011

 • DSC 4012

  DSC 4012

 • DSC 4013

  DSC 4013

 • DSC 4014

  DSC 4014

 • DSC 4015

  DSC 4015

 • DSC 4016

  DSC 4016

 • DSC 4017

  DSC 4017

 • DSC 4018

  DSC 4018

 • DSC 4019

  DSC 4019

 • DSC 4020

  DSC 4020

 • DSC 4021

  DSC 4021

 • DSC 4022

  DSC 4022

 • DSC 4023

  DSC 4023

 • DSC 4038

  DSC 4038

 • DSC 4039

  DSC 4039

 • DSC 4040

  DSC 4040

 • DSC 4041

  DSC 4041

 • DSC 4042

  DSC 4042

 • DSC 4043

  DSC 4043

 • DSC 4044

  DSC 4044

 • DSC 4045

  DSC 4045

 • DSC 4046

  DSC 4046

 • DSC 4047

  DSC 4047

 • DSC 4048

  DSC 4048

 • DSC 4049

  DSC 4049

 • DSC 4050

  DSC 4050

 • DSC 4051

  DSC 4051

 • DSC 4052

  DSC 4052

 • DSC 4053

  DSC 4053

 • DSC 4054

  DSC 4054

 • DSC 4055

  DSC 4055

 • DSC 4056

  DSC 4056

 • DSC 4057

  DSC 4057

 • DSC 4058

  DSC 4058

 • DSC 4059

  DSC 4059

 • DSC 4060

  DSC 4060

 • DSC 4061

  DSC 4061

 • DSC 4062

  DSC 4062

 • DSC 4063

  DSC 4063

 • DSC 4064

  DSC 4064

 • DSC 4065

  DSC 4065

 • DSC 4067

  DSC 4067

 • DSC 4069

  DSC 4069

 • DSC 4070

  DSC 4070

 • DSC 4071

  DSC 4071

 • DSC 4072

  DSC 4072

 • DSC 4073

  DSC 4073

 • DSC 4074

  DSC 4074

 • DSC 4075

  DSC 4075

 • DSC 4076

  DSC 4076

 • DSC 4077

  DSC 4077

 • DSC 4078

  DSC 4078

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends