รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านรุน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 • IMG 4184

  IMG 4184

 • IMG 4190

  IMG 4190

 • IMG 4191

  IMG 4191

 • IMG 4192

  IMG 4192

 • IMG 4193

  IMG 4193

 • IMG 4194

  IMG 4194

 • IMG 4195

  IMG 4195

 • IMG 4196

  IMG 4196

 • IMG 4199

  IMG 4199

 • IMG 4201

  IMG 4201

 • IMG 4202

  IMG 4202

 • IMG 4203

  IMG 4203

 • IMG 4209

  IMG 4209

 • IMG 4210

  IMG 4210

 • IMG 4212

  IMG 4212

 • IMG 4214

  IMG 4214

 • IMG 4216

  IMG 4216

 • IMG 4217

  IMG 4217

 • IMG 4219

  IMG 4219

 • IMG 4220

  IMG 4220

 • IMG 4221

  IMG 4221

 • IMG 4222

  IMG 4222

 • IMG 4223

  IMG 4223

 • IMG 4224

  IMG 4224

 • IMG 4226

  IMG 4226

 • IMG 4227

  IMG 4227

 • IMG 4228

  IMG 4228

 • IMG 4231

  IMG 4231

 • IMG 4232

  IMG 4232

 • IMG 4233

  IMG 4233

 • IMG 4234

  IMG 4234

 • IMG 4235

  IMG 4235

 • IMG 4236

  IMG 4236

 • IMG 4237

  IMG 4237

 • IMG 4238

  IMG 4238

 • IMG 4240

  IMG 4240

 • IMG 4241

  IMG 4241

 • IMG 4242

  IMG 4242

 • IMG 4243

  IMG 4243

 • IMG 4245

  IMG 4245

 • IMG 4246

  IMG 4246

 • IMG 4247

  IMG 4247

 • IMG 4250

  IMG 4250

 • IMG 4251

  IMG 4251

 • IMG 4252

  IMG 4252

 • IMG 4253

  IMG 4253

 • IMG 4254

  IMG 4254

 • IMG 4255

  IMG 4255

 • IMG 4256

  IMG 4256

 • IMG 4257

  IMG 4257

 • IMG 4258

  IMG 4258

 • IMG 4259

  IMG 4259

 • IMG 4261

  IMG 4261

 • IMG 4263

  IMG 4263

 • IMG 4264

  IMG 4264

 • IMG 4265

  IMG 4265

 • IMG 4266

  IMG 4266

 • IMG 4267

  IMG 4267

 • IMG 4268

  IMG 4268

 • IMG 4269

  IMG 4269

ข้อมูลอัลบั้ม

Share With Friends